1397/09/02

جزییات مسابقه

پيکان تهران - فولاد خوزستان

15:00

لیگ برتر

2 : 3

هفته 13

تعداد تماشاچی : 300 نفر

رخداد های بازی

4 ميثم دورقي

25 حسن بيت سعيد

47 عبدالله کرمي قلعه طوقي

69 پيمان شيرزادي

عيسي آل کثير 85

عيسي آل کثير 87

آرمان قاسمي 88

91 سينا مريدي

94 لوسيانو پريرا مندس

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن