1397/09/02

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران

16:40

لیگ برتر

1 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 2200 نفر

رخداد های بازی

کرار جاسم محمد 29

عقيل شويعي کعبي 44

شهاب الدين گردان 44

فردين عابديني 60

63 جورجي گولسياني

ميلاد جهاني 92

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن