1397/09/03

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - پارس جنوبي جم

15:15

لیگ برتر

0 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 800 نفر

رخداد های بازی

20 محمد نوري

قاسم حدادي فر 52

58 محسن بنگر

محمد نژاد مهدي 65

80 نيما انتظاري

سيد محمد رضا حسيني 82

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن