1397/09/04

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - تراکتورسازي تبریز

15:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 13

تعداد تماشاچی : 45000 نفر

رخداد های بازی

کمال الدين کاميابي نيا 33

85 سيد اشکان دژاگه

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن