1397/09/02

جزییات مسابقه

سپيدرود رشت - نفت مسجد سلیمان

15:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 5600 نفر

رخداد های بازی

21 يوسف وکيا

34 اکبر آفاقي

ميثم تهي دست 60

86 سيد محمد حسيني

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

پیراهن