1397/09/18

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

16:10

لیگ برتر

1 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 50000 نفر

رخداد های بازی

سياوش يزداني مقدم 38

کيروش استنلي 71

عزت الله پورقاز 74

89 علي عليپور

کيروش استنلي 91

91 کمال الدين کاميابي نيا

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن