1397/09/22

جزییات مسابقه

استقلال تهران - پدیده خراسان

16:15

لیگ برتر

0 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 44000 نفر

رخداد های بازی

محمد دانشگر 11

54 علي نعمتي

57 محمد رضا خلعتبري

سيد اللهيار صياد منش 83

سيد اللهيار صياد منش 88

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن