1397/08/12

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان

16:45

لیگ برتر

0 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 1472 نفر

رخداد های بازی

60 مهرداد هراتيان

61 فرزاد جعفري

اکبر ايماني قره آغاج 76

76 فرشاد سالاروند

82 سينا مريدي

حسين بغلاني 91

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن