1397/08/11

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - نساجی مازندران

16:00

لیگ برتر

3 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 12000 نفر

رخداد های بازی

23 حميدرضا ديوسالار

امين قاسمي نژاد 30

مسعود ريکي 60

امين قاسمي نژاد 68

74 محمدمهدي نظري

حسين مهربان 75

84 فرشاد فرجي خنکداري

محمد قاسمي نژاد 93

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن