1397/08/14

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - استقلال تهران

15:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 4100 نفر

رخداد های بازی

49 همام طارق فرج

محمد اهل شاخه 73

عرفان افراز 90

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن