1397/08/18

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - سايپـا تهران

16:30

لیگ برتر

3 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 16200 نفر

رخداد های بازی

کيروش استنلي 14

خالد شفيعي 18

ساسان انصاري 46

62 رضا علياري گلوجه

کيروش استنلي 78

حامد بحيرايي 81

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سايپـا تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن