1397/08/04

جزییات مسابقه

پارس جنوبي جم - صنعت نفت آبادان

16:45

لیگ برتر

2 : 2

هفته 10

تعداد تماشاچی : 3000 نفر

رخداد های بازی

6 عقيل شويعي کعبي

محمد نوري 13

28 اکبر ايماني قره آغاج

محسن بنگر 33

79 رضا جبيره

نيما انتظاري 95

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

پیراهن