1397/08/04

جزییات مسابقه

استقلال تهران - سپاهان اصفهان

16:45

لیگ برتر

0 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 37000 نفر

رخداد های بازی

25 مهرداد محمدي کشمرزي

فرشيد باقري 36

71 مهدي کياني

77 عزت الله پورقاز

81 کيروش استنلي

فرشيد اسماعيلي 90

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن