1397/08/03

جزییات مسابقه

نفت مسجد سلیمان - پدیده خراسان

17:00

لیگ برتر

0 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 5500 نفر

رخداد های بازی

30 محمد قاسمي نژاد

سيد محمد حسيني 51

مجتبي بيژن 55

حکيم نصاري 75

82 امين قاسمي نژاد

سيد پيمان ميري 85

عباس عسکري 93

94 يوسف بهزادي

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن