1397/08/03

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - ماشین سازی تبریز

16:30

لیگ برتر

0 : 0

هفته 10

تعداد تماشاچی : 11000 نفر

رخداد های بازی

علي شجاعي 23

23 سيد احمد موسوي

سيد محمد ميري 29

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن