1397/07/27

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - نساجی مازندران

18:00

لیگ برتر

3 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 10000 نفر

رخداد های بازی

10 سجاد آشوري ميداني

کيروش استنلي 15

عزت الله پورقاز 21

37 مجتبي ممشلي

49 رحمان جعفري

58 علي اصغر عاشوري

81 علي شجاعي

سجاد شهباززاده 83

92 فرشاد فرجي خنکداري

کيروش استنلي 95

95 جورجي گولسياني

96 محمد عباس زاده

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن