1397/07/06

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - استقلال خوزستان

17:40

رخداد های بازی

علي عبداله زاده 21

آنتوني استوک 35

آنتوني استوک 40

آنتوني استوک 64

آنتوني استوک 83

سيد اشکان دژاگه 90

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن