1397/07/01

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - تراکتور تبریز

19:00

لیگ برتر

0 : 0

هفته 7

شرایط آب و هوا: مساعد

ورزشگاه خانگی: امام رضا (ع)

تعداد تماشاچی : 14000 نفر

رخداد های بازی

67 مسعود سليماني شجاعي

محمد رضا خلعتبري 72

بازیکنان اصلی تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

محمد رضا مهدي زاده کاساني 16
دانيال اسماعيلي فر 11
مسعود سليماني شجاعي 7
محمد طيبي 2
محسن فروزان دشتي 1
عليرضا نقي زاده 6

بازیکن تعویضی تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

علي طاهران سرخه 8
رضا شربتي 3
مهدي مهدي پور 9
علي عبداله زاده 5
احسان پهلوان 10

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

حسين مهربان 11 71 يونس شاکري 60
محمد رضا خلعتبري 10 77 محمد قاسمي نژاد 13
امين قاسمي نژاد 9 90 محمدمهدي مهدي خواني 90
مسعود ريکي 6
محمد حسين مرادمند 4
سعيد صادقي 21
اکبر صادقي بديع 8
علي نعمتي 3
امير منصوريان 18
مرتضي منصوري 37
يوسف بهزادي 12

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

محمد قنبري 25
محمد آقاجانپور 24
سينا زامهران
يونس شاکري 60
محمدمهدي مهدي خواني 90
محمد قاسمي نژاد 13