1397/06/01

جزییات مسابقه

ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان

18:00

لیگ برتر

1 : 2

هفته 5

تعداد تماشاچی : 710 نفر

رخداد های بازی

35 ماريون سيلوا فرناندز

مسيح زاهدي 40

47 محمد نژاد مهدي

رضا خالقي فر 50

57 ماريون سيلوا فرناندز

95 ابوذر صفرزاده دودو

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن