1397/05/25

جزییات مسابقه

پيکان تهران - ماشین سازی تبریز

20:30

لیگ برتر

1 : 1

هفته 4

تعداد تماشاچی : 200 نفر

رخداد های بازی

37 پيمان بابايي علي بيک

ماهان رحماني نوبراني 53

محمد قاضي نجف آبادي 69

73 فريد بهزادي کريمي

عيسي آل کثير 79

عيسي آل کثير 79

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن