1397/05/18

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - پرسپولیس تهران

20:30

لیگ برتر

0 : 0

هفته 3

شرایط آب و هوا: مساعد

ورزشگاه خانگی: غدیر

تعداد تماشاچی : 9000 نفر

رخداد های بازی

وحيد حمدي نژاد روانقي 42

ميثم کريمي 62

87 احسان علوان زاده

89 سيامک نعمتي

ميثم شاه مکوند زاده 93

93 شجاع خليل زاده

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بشار رسن بنيان 5 27 احسان علوان زاده 27
اميد عاليشاه 2 90 گادوين منشا 90
سيامک نعمتي 88
احمد نوراللهي 8
محمد انصاري 15
کمال الدين کاميابي نيا 11
عليرضا صفر بيرانوند 1
علي عليپور 70
شجاع خليل زاده 3
سيد جلال حسيني خشکباري 4
حسين ماهيني 13

بازیکن تعویضی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

پیراهن

احمد بهاروندي 39
آدم همتي 21
محمد احسا ن حسيني 38
بوژيدار رادوشويچ 44
گادوين منشا 90
ابوالفضل درويشوند 12
حميدرضا طاهرخاني 37
احسان علوان زاده 27

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

محمد شريفي 8 79 ايوب کلانتري 10
وحيد خشتان 21 82 فريد اميري 67
مهرداد پورابوالقاسم 34
حسين پورحميدي 77
مصطفي کياني 33
ميثم شاه مکوند زاده 66
وحيد حمدي نژاد روانقي 13
ميثم کريمي 18
رضا درويشي 17
ايمان مبعلي 23
احمد آل نعمه 2

بازیکن ذحیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

رضا نعامي 27
عبداله پهمني 19
فريد اميري 67
ناصر قلاوند 99
سعيد زارع 14
فرزين گروسيان 1
ايوب کلانتري 10