1397/05/12

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز

20:45

لیگ برتر

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: تختی

تعداد تماشاچی : 0 نفر

رخداد های بازی

43 مصطفي سالاري

اکبر ايماني قره آغاج 47

52 توحيد غلامي

وفا هخامنش 81

86 پيمان بابايي علي بيک

جعفر سلماني 92

بازیکنان اصلی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ماشین سازی تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

پیراهن