15/12/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Masjed Soleyman

17:30

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

12

35

61

62

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
4
7 77 21
8
10
13
22
28
29 66 17
77

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

17
21

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
5
6
9 84 44
10
17
34 56 3
80
99 93 15

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
15
44