19/09/1393

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Gostaresh Foulad

15:00

4 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 1300

داوران

داور اول

محمد ملکی

کمک داور اول

علیرضا کناری

کمک داور دوم

حمزه علی سلیمی

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

1

12

42

48

71

73

75

89

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 57 30
6
8
16
17 35 9
19
20
23 82 5
31
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

30
5
9

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
12
18
21
28
33 46 7
99 80 17
8
9
20 65 14

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
17
7