28/06/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Naft Tehran

18:00

0 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 5500

داوران

داور اول

پیام حیدری

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

8

76

77

89

89

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
7 84 6
8
4
1
11 87 22
20
2
9 67 10
13
77

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
22
10

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
8
3
15
7
20 68 32
25
70
11 65 18
16
21

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

32
18