15/05/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Saipa Tehran

22:00

0 : 0

هفته 3

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

جمشيد دانش مهر

کمک داور اول

مصطفي فراهاني

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

56

82

84

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
40
18
19
5
1
9
10 90 21
23 80 14
11 57 3

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
21
3

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
13
17
4
40
1
2
10
20 69 19
6 76 11
14

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

19
11
21