26/02/1398

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Sepidrood Rasht

21:30

2 : 1

هفته 30

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

6

22

55

57

67

82

82

92

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن