21/02/1398

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Pars Jonoubi Jam

21:30

1 : 1

هفته 29

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

22

78

88

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن