13/02/1398

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Mashinsazi Tabriz

19:15

2 : 0

هفته 28

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

19

53

56

60

87

94

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن