30/01/1398

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Sepidrood Rasht

19:00

2 : 2

هفته 26

تعداد تماشاچی : 2700

رخداد های بازی

14

20

48

54

57

60

80

89

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن