28/01/1398

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Mashinsazi Tabriz

20:15

1 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 17000

رخداد های بازی

50

51

51

55

74

76

80

91

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن