30/01/1398

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Peykan Tehran

17:00

0 : 1

هفته 26

تعداد تماشاچی : 40000

رخداد های بازی

31

39

51

58

66

74

87

94

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن