14/01/1398

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saipa Tehran

17:45

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 17000

رخداد های بازی

56

90

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن