30/06/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Peykan Tehran

19:30

0 : 3

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 5200

رخداد های بازی

12

59

62

82

85

90

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 81 77
11 71 7
45 61 2
16
40
19
20
99
1
10
6

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

26
17
13
77
27
14
7
5
2

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 83 25
2
5
10
6
20
24
12
69
11
13

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

25
14
29
23
1
7
17