01/07/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Sepidrood Rasht

18:45

1 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 15000

رخداد های بازی

27

54

71

78

83

90

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

19 88 13
8 72 9
22 46 14
17
4
5
69
11
99
12
66

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

36
28
77
14
10
90
9
13
1

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 92 37
2 81 21
90
69
88
8
15
1
70
3
4

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

21
26
38
44
12
37
27
11
13