31/05/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Foolad Khouzestan

20:15

0 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 30000

رخداد های بازی

37

47

73

79

88

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

32 63 11
77 76 20
37 78 8
70
42
22
7
6
2
29
4

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
5
15
20
23
1
11

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 86 10
2
13
21
11
70
14
1
33
6

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
3
44
10
22