02/06/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

20:00

2 : 2

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 9000

رخداد های بازی

23

36

43

65

69

73

88

91

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 79 8
16
3
11
7
2
1
5

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
40
8
4
9
22

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 77 11
3 86 99
7 84 12
1
10
5
6
20
9
44

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

36
12
70
99
14
47
11
2