02/06/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepidrood Rasht

20:15

2 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

54

59

70

72

80

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

30 48 9
13 46 10
4
22
69
11
90
88
8
1

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

18
28
44
77
19
10
9

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

18 57 10
17 77 8
11 84 70
34
21
77
33
66
13
23
2

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
24
67
8
99
3
14
1
10