26/05/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Esteghlal Khouzestan

20:30

2 : 2

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

26

53

59

63

67

74

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 83 10
17 71 99
34
11
21
77
33
66
13
18
2

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

99
70
67
3
14
1
10
23

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 46 10
7 46 11
2
3
20
69
13
1
15
6

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

25
14
23
12
11
10