26/05/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Esteghlal Khouzestan

20:30

2 : 2

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

26

53

59

63

67

74

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 83 10
17 71 99
34
11
2
13
18
21
77
33
66

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

99
70
14
1
10
23
67
3

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 46 10
7 46 11
2
1
15
6
3
20
69
13

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

25
14
23
10
12
11