25/05/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Esteghlal Tehran

20:30

1 : 0

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 13000

رخداد های بازی

19

19

56

70

83

84

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 46 77
3
13
21
11
70
8
6
1
33
44

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
27
22
2

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 59 14
8 61 17
10 85 24
99
4
34
11
33
6
88
3

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

24
17
28
14
90
1