26/05/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Saipa Tehran

19:45

1 : 0

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 60165

رخداد های بازی

25

51

78

80

94

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 81 10
11 67 9
4 82 32
5
21
26
23
14
2
40
3

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

30
25
6
9
33
10
22
32
19

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
16
3
5
10
11
7
2
1

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
20
40
22
4
9