25/05/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Padide Khorasan

18:30

0 : 2

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 2590

رخداد های بازی

31

76

88

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 66 60
11 92 19
10 76 13
3
18
37
5
6
21
8

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

66
23
25
13
19
60
7
1

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88 67 9
10 74 22
19 81 28
44
17
4
5
69
11
8
1

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

18
28
30
22
12
90
9
13