18/05/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Perspolis Tehran

20:30

0 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 9000

رخداد های بازی

42

82

87

89

93

93

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 27 27
2 90 90
88
8
15
11
1
70
3
4
13

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

39
21
38
44
90
12
37
27

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 79 10
21 82 67
34
77
33
66
13
18
17
23
2

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
19
67
99
14
1
10