19/05/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Teraktorsazi Tabriz

20:30

3 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 78000

رخداد های بازی

13

28

37

52

83

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 80 10
3
4
11
2
1
5
15

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

8
16
14
9
22
10

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 73 2
3
44
13
21
14
8
6
1
33

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
16
99
27
22
2