12/05/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Foolad Khouzestan

20:45

3 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 50000

رخداد های بازی

21

29

50

65

75

77

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 77 11
37 69 8
42
22
3
23
7
29
10
4

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
5
32
20
70
17
1
11

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 17 90
2 91 26
5 84 21
44
88
8
15
70
3
4
13

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

20
21
26
38
90
69
37
27
1