12/05/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Nasaji Mazandran

20:00

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

32

40

42

63

66

71

81

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

19 79 7
33 64 9
88 59 8
6
70
5
3
13
23
1
18

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

50
30
8
44
9
10
7

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 72 10
8 59 9
3
4
14
2
1
6
5
15

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

33
40
78
16
9
10