11/05/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Naft Masjed Soleyman

20:30

2 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

6

22

39

70

70

89

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 65 17
21 51 20
10 72 9
6
4
11
66
40
12
5
8

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

19
77
33
9
18
20
17

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 72 90
9 61 14
10 80 24
99
4
34
11
33
6
88
3

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

24
7
14
90
8
2
1