21/10/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Esteghlal Khouzestan

16:40

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

مهدی الوندی

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

16

24

40

76

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
4
2
40
20
23
12 83 8
29
9
10
25 64 14

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
30
14

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
4
2
22 46 14
16
8
3
10
11
32 74 27

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
14