08/09/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Rahahan Tehran

15:00

2 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

مهدی ناصحی

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

33

42

50

54

66

77

90

91

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
15
23 86 29
1
21
10
6 46 24
25
80
11 62 28
20

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

24
28
29

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
8
15
17 72 6
5
7 84 35
11
2
3
66
30

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

6
35