05/07/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Tehran

17:30

1 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

مهدی ناصحی

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

8

26

68

90

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
9
10
1
6 84 17
5
24
7 68 25
19 70 8
13
21

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
8
17

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
10
27
4
11
23
2
20
13 75 14
6
17 60 3

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

34
3
14